Despre noiimagini inedite de promovare


Constructia:

Blocul 7P a fost construit in anul 1986. Are o scara cu 14 apartamente. Presedintele blocului este dl.Talpes Florin. Comitetul este format din cinci locatari. Comisia de cenzori e formata din trei locatari. Reabilitarea termica a cladirii este in faza de proiect.


Problemele actuale:
Problema principala a blocului este stadiul intarziat al reabilitarii blocului, respectiv inca nu s-a inceput proiectul de reabilitare. Firma noastra ofera ssprijin in vederea urgentarii reabilitarii termice.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |