Despre noio imagine de iarna


Constructia:

Blocul 12K este situat in cartierul Aviatiei. Are doua scari cu 38 de apartamente. Presedintele blocului este Vladu Stefan. Comitetul este format din cinci locatari. Comisia de cenzori e formata din trei locatari. In anul 2013 se va intra in reabilitare termica.


Probleme ale blocului:
Problemele blocului se discuta in comitet si, in limita fondurilor, au fost rezolvate o serie de probleme legate de intretinerea subsolului, de ghenele de gunoi. Terasa va fi rezolvata cu ocazia reabilitarii termice.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |